Om Hokksund Mannskor

Skriv noe interessant om koret og historien her, inkl. hvordan en kommer i kontakt med koret.