This image has an empty alt attribute; its file name is 30_we-want-you-1-1024x618.jpg

Til slutt skal vi ofre noen linjer på to argument du vil komme med hvis du ble spurt om å bli med i koret. Det første: ”Jeg kan ikke synge.” Nei, selvfølgelig kan du ikke synge. Det kan ikke de fleste av oss heller – ikke solo i hvert fall. Men korsang er ikke solosang. En solist er nødvendigvis ikke en god korsanger, eller omvendt. Om du har sterk eller svak, lys eller mørk stemme, er du med på å skape en helhet når du synger i kor. Du er med på å lage vellyd – de fine akkordene som sitter i taket. Det andre svaret: ”Nei, jeg har ikke tid nå, kanskje senere.” Vi har heller ikke tid nå, men så har vi det til gjengjeld svært hyggelig i den tida vi ikke har tid til. Og etter 5 – 10 – 20 år, og kanskje enda mer, er ikke dette et problem lenger. Tirsdagskveldene tilhører Hokksund Mannskor. Noe annet har vi ikke tid til.