Agnor Brenne
Hokksund

Ingar Bretvik
Vestfossen

Bjørn Eriksen
Drammen

Torgeir Gulliksen
Hokksund

Knut Hilleren
Skollenborg

Trygve Ingebretsen
Hokksund

Terje Kristiansen
Hokksund

Tor Abrahamsen
Krokstadelva