Agnor Brenne
Hokksund

Ingar Bretvik
Vestfossen

Bjørn Eriksen
Drammen


Knut Hilleren
Skollenborg

Trygve Ingebretsen
Hokksund


Tor Abrahamsen
Krokstadelva