Hokksund Mannskor står som arrangør av NkBuskeruds distriktsstevne 2023. Stevnet arrangeres i Hokksund 1. – 3. september. Nærmere opplysninger kommer etter hvert. Vi håper mange kor vil se nytten av å møte likesinnede sangglade personer fra Buskerud, og at de derfor legger disse datoene inn på kalenderen.