Hokksund Mannskor ble startet den 27.november 1913 etter initiativ av skomaker Hans Hansen, og allerede i 1917 var det 40 medlemmer i koret. Hokksund Mannskor har vært i virksomhet uten avbrudd i alle år. 100-årsjubileet ble feiret i november 2013 med stor konsert og utgivelse av jubileumsbok. Koret består i hovedsak av sangglade menn med lokal tilknytning til Hokksund, men også fra nabokommuner. Det er et kor for alle syngende menn uansett alder. Av de som er med, er det mange med lang fartstid, opp til 60 år, men også nye medlemmer.
Koret har i dag 30 registrerte medlemmer. Vi legger vekt på å ha et variert repertoar og vi synger alt fra salmer, negro spirituals, viser og popsanger, til stoff fra musicals og gode gamle mannskorsanger. Siden starten har vi hatt ulike opptredener. Av faste innslag kan nevnes årlig kveldskonsert i Haug Kirke de siste 25 årene, to godt besøkte søndagsmatineer per år, markeringen av frigjøringsdagen og ”Allsang på Sanden” i forbindelse med By- og laksefestivalen. At vårt øvingslokale er hos Frelsesarmeen, fører til at vi også deltar i deres arrangement før jul.
Koret deltar på Norges Korforbund Buskerud sine stevner, og har ved to anledninger vært Buskerud Fylkeskommunes representanter ved to store internasjonal sangfestivaler i Estland.
Vi har et godt miljø med flere sosiale sammenkomster i løpet av året. Annethvert år drar vi ut i verden. Koret har sunget i store katedraler og på koselige små torg i både Tsjekkia, England, Spania, Ungarn og Østerrike, Irland og Polen. Koret har gitt ut tre CD’er. Ta en lytt under “SMAKEBITER”.

100-årsjubileet ble feiret i november 2013 med stor konsert og utgivelse av jubileumsbok. Det ble lagt opp til stor aktivitet dette året. Ingen i Øvre Eiker unngikk å legge merke til koret – det resulterte i at Hokksund Mannskor fikk kommunens kulturpris for 2013.

<<<<<<<<<<<<<< 

Jubileumsboka gir en historisk oversikt over korets virksomhet de første 100 årene. Våre forgjengere var flinke til å dokumentere – både med prosa, dikt og bilder. Korets eget arkiv ga derfor grunnlaget for en vesentlig del av innholdet. I tillegg er det mye av Eikers og Hokksunds historie å finne her. Nærmere 180 sider med mye interessant å lese enten er er interessert i korsang eller ikke.

Nå heter koret Hokksund Mannskor. De første ti-årene het det Haugsund Mandskor. Her er historien om navneforandringen:

Veien fra Haugsund Mandskor til Hokksund Mannskor.

Navnet var Haugsund og mann ble skrevet med d. Det var litt av arven etter dansketiden. D’en forsvant fra skriftspråket allerede i rettskrivingsreformen av 1917, men det var det ingen i Haugsund Mandskor som brydde seg om. I 1935 fikk koret realisert drømmen om fane. Haugsund Mandskor står det skrevet i en fin bue over motivet fra Hellefossen.

Haugsund eller Hokksund.

Opprinnelig kommer navnet fra gårdsnavnet Haug og sundet ved prestegården. I de eldste kildene skrives det Haugsund, Haughs sund eller Hougsund. På 1700-tallet varierte rettskrivingen med uttalen og på gamle kart kan man finne Hochsund, Haachsund og til og med Hoxsund. Dette sier mye om hvordan folk uttalte navnet. På 1800-tallet blei Hougsund vanlig skrivemåte og siden Haugsund. I 1919 var det mange henvendelser til kommunen om å bytte navn fra Haugsund til Eker både på poststed, telegraf og jernbanestasjon.  Posten havnet stadig i Haugesund, og den mest betydelige klagen kom fra Holmen-Hellefoss som tapte 10.000 kr på en feilsendt leveranse. Herredsstyret vedtok å forandre navnet til Eiker. Saken havnet så i departementet og der blandet to språkprofessorer seg inn og kom med forslaget Hokksund. Det lignet både på gamle skriftformer og uttalen som eikværingene fortsatt brukte, nemlig Høkksund eller Håkksund. Deretter fulgte en langvarig avisdebatt med mange forslag som Haug i Eker,  Eikerhaug eller Ekerby, mens noen mente det enkleste ville være at Haugesund byttet navn. Det eneste de synes å være enig om, var at navnet Hokksund ville de ikke ha.

Siste gang navnespørsmålet var oppe, var på slutten av 1980-tallet. Noen mente det var på tide å ta tilbake navnet Haugsund nå som man hadde postnummer. En del avisinnlegg ble det, men noe særlig gehør for Haugsund-navnet var det ikke lenger. Fra 1917 har det altså hett mann og fra 1920 har stedet hett Hokksund. Likevel tok det 42 år før det kom forslag til styret i Haugsund mannskor om navneendring. Sitat: “På årsmøte den 6. okt. 1962 ble det framsatt forslag fra to medlemmer som gikk ut på at de synes tiden var inne til å forandre korets navn til Hokksund Mannskor. Etter en bred debatt ble forslaget utsatt til ekstraordinært årsmøte ca. en måned seinere. Forslaget fikk ikke det nødvendige flertall, og korets navn blir fortsatt «Haugsund Mannskor». Vi ser at mand er blitt til mann. Det må ha skjedd ved en “glidende overgang”. Det har ikke lykkes oss å finne vedtak for den endringen. Men i 1971 ble det vedtatt at koret skulle skaffe seg ny fane – på den står det “HOKKSUND MANNSKOR”.